Wednesday, October 17, 2018

Hatimae Rukwa wapata hatima ya soko la mahindi.

Kutokana na zao la mahindi kuwa ni zao la chakula na biashara katika mkoa wa Rukwa, kuyumba kwa soko hilo kwa mwaka 2017/2018 kumewafanya wananchi waliowengi kukosa kipato cha uhakika ambacho kingewasaidia kukidhi mahitaji yao mbalimbali.
Mahindi

Ili kuhakikisha kuwa wakulima wanaondokana na kadhia hiyo na hatimae kupata soko la uhakika serikali ya mkoa wa Rukwa imeandaa mikakati mbalimbali kukabiliana na kusuasua huko kwa soko la mahindi.

Akizungumza mbele ya mkuu wa mkoa wa Rukwa, Kaimu Mkuu wa Seksheni ya Uchumi na Uzalishaji Ocran Chengula amesema kuwa serikali ya mkoa umefanya jitihada kadhaa ili kuhakikisha mwananchi wa Rukwa anaondokana na kadhia hiyo ya soko la mahindi na hatimae kupata suluhisho la kuuza mazao yake kwa bei nzuri.
“Tumedhamiria kuwaunganisha wakulima na masoko ya mahindi kama WFP (Worl Food Programme) kupitia  taasisi ya BRITEN (Building Rural Income Trough Enterprise) ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wafanyabiashara na wajasiriamali kwa kuwaelekeza taratibu za kufuata ili kukidhi vigezo vya kuuza mazao nje ya nchi.” Alisema
Aidha, Aliongeza kuwa kuviunganisha vikundi vya wakulima (SACCOS na AMCOS) ili kuuza mahindi kwa Wakala wa Hifadhi ya Chakula (NFRA) Sumbawanga. Ambapo ununuzi wa Mahindi meupe utaanza kupitia vikundi hivyo jambo litakalosaidia kuongeza wigo wa soko la Mahindi.
Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula (NFRA) Kanda ya Sumbawanga katika msimu huu wa 2018/2019 wamepanga kununua kiasi cha tani 5,500 tu za mahindi meupe katika Mkoa wa Rukwa, kiasi ambacho ni kidogo kulinganisha na ziada ya tani 453,049.2 zilizozalishwa kwa msimu wa 2017/2018.

No comments:

Post a Comment