Thursday, December 7, 2017

Mafanikio ya SUWASA hadi Disemba 2017

Maagizo 14 ya Naibu Waziri OR TAMISEMI Mh. Josephat Kandege kwa Tawala za Mikoa

Naibu Waziri wa OR TAMISEMI Mh. Josephat Sinkamba Kandege 


Naibu Waziri wa OR TAMISEMI Mh. Josephat Sinkamba Kandege ametoa maagizo 14 kwa Wakuu wa Mikoa, Wakuu wa Wilaya na Wakurugenzi wote Tanzania bara ili kuboresha upatikanaji bora wa huduma za kijamii katika maeneo yao na kuondoa changamoto zilizopo.

Ametoa maagizo hayo katika majumuisho ya ziara yake ya siku 10 katika mkoa wa Rukwa yaliyowakutanisha watumishi wa Halmashauri Nne za Mkoa wa Rukwa yaliyofanyika katika Ukumbi wa Manispaa ya Sumbawanga ambapo ni makao makuu ya Mkoa huo.

Maagizo hayo yamekuja  baada ya Kutembelea miradi kadhaa katika Wilaya tatu za Mkoa na kubaini mambo ambayo yanakwamisha maendeleo ya wananchi wa mkoa huo na taifa kwa jumla.

Yafuatayo maagizo yake.

1.       Watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidi kujituma kwa weledi mkubwa ili kuwa na utumishi wenye matokeo kukosekana kwa huduma hiyo iliyobora kunafifisha jitihada za wananchi katika kutafuta na kujiletea maendeleo hivyo ni vyema watumishi wa umma wakajitathmini wao binafsi kuona endapo wanaridhika na huduma wanayoitoa kwa jamii na kuchukua hatua ya kubadilika.

2.       Wakurugenzi wa Halmashauri wahakikishe kuwa wanashughulikia haki stahili za watumishi kwa wakati na kwa kuzingatia sheria kanuni na taratibu, ipo tabia ambayo imeanza kujengeka kwa waajiri kutolipa stahili kwa visingizia kwamba madai hayo yamewekwa kwenhye orodha ya madeni, tabia hii haikubaliki katika uongozi wa sasa. Maelekezo ya serikali ni kwamba waajiri wote wahakikishe hawazalishi madeni badala yake watenge fedha za kustosha kulipia gharama hizo. Makatibu tawala wa mikoa wahakikishe wanahakiki madeni yote yanayopokelewa kutoka halmashauri kabla ya kuwasilisha serikali kuu.

3.       Wakurugenzi wote wa Halmashauri wahakikishe wanajaza nafasi zilizowazi za wakuu wa idara na vitengo kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo, baadhi ya Halmashauri watumishi wanakaimu nafasi hizo kwa muda mrefu. Hivyo hudumaza utoaji huduma wa idara. Makatibu tawala wa mikoa wasiamamie jambo hili na endapo kutakosekana maafisa wenye sifa wayawasilishe maomb I hayo ya maafisa wenye sifa kwenye OR TAMISEMI.

4.       Wakuu wa Mikoa yote Tanzania bara kuhakikisha na kusimamia Halmashauri zote ambazo zina hoja za ukaguzi na maagizo ya kamati za bunge na serikali za mitaa (LAAC) zinajibiwa na kuwasilisha majibu ya hoja hizo na kuyawasilisha Ofisi ya CAG kwa mjuda uliopangwa, Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi na Manispaa ya Sumbawanga ni miongoni mwa Halmashauri Mahususi zilizopewa maagizo na Kamati ya LAAC.

5.       Mkoa wa Rukwa uhakikishe kwamba kuanzia mwaka wa masomo 2018 unaanzisha na kuendeleza mpango wa wanafunzi kula chakula wakiwa shuleni kutokana na ziada ya uzalishaji wa chakula iliyopatikana.

6.       Wataalamu wa Sekta ya ardhi wahakikishe wanatatua kero na migogoro ya Ardhi kwa kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi za vijiji na mipango miji, aidha wanatakiwa kuwa mbele ya wakati kwa kutambua na kupanga miji hasa inayoibuka ambayo iko chini ya sheria za ardhi ili kuzuia ujenzi holela na kuwa na miji isiyopangika, samabamba na hili wahakikishe wanashirikiana na idara za ujenzi na afya ili kuhakikisha kuwa nyumba zote zinazojengwa mijini zimepata kibali cha ujenzi, halmashauri zihakikishe zinatenga fedha za kutosha kwa mwaka wa fedha 2018/2019 kutekeleza jambo hili.

7.       Halmashauri zote zihakikishe kwamba majengo yote ya taasisi za umma hasa vituo vya kutolea huduma za afya na shule yanapimwa na kupatiwa hati ili kuepusha migogoro na jamii inayozunguka maeneo hayo.

8.       Mameneja wote wa TARURA Tanzania bara wafanye kazi kwa kushirikiana na Halmashauri, mipango ya ujenzi na matengenezo ya barabara itokane na maamuzi na vipaumbele vya Halmashauri isipokuwa Wakala waweke kipaumbele kulingana na bajeti iliyopo. Aidha Dhana ambayo imeanza kujengeka kwa baadhi ya watendaji wa TARURA kuwa wakala ni chombo huru hivyo hakiingiliwi ni dhana potofu.

9.       Halmashauri zihakikishe kwamba zinatumia Force Account kwa miradi yote ya ujenzi ambayo utaalamu na ujuzi wake vinapatikana katika mazingira ya miradi husika inapotekeleza ili kuharakisha utekelezaji wa miradi hii ili kuounguza gharama pamoja na kutoa ajira kwa jamii inayozunguka miradi hiyo.

10.   Kutokana na upungufu mkubwa wa watumishi ulioripotiwa na Halmashauri katika vituo vya kutolea huduma, Shule, huduma za afya na ofisi za watendaji wa kata na vijiji kutokana na sababu mbalimbali kama zoezi la uhakiki na baadhi kuhamia TARURA, Mikoa ifanye tathmini ya awali ya mgawanyo wa watumishi ndani ya mikoa na halmashauri kubaini maeneo yenye ziada na upungufu kufanya mgawango sawia wa watumishi kabla ya kuwasilisha maombi hayo kwa OR – TAMISEMI, maombi hayo yaambatane na maombi ya watumishi wa kada hiyo ndani ya Mkoa.

11.   Kutokana na muitikio wa uchangiaji mdgogo wa wananchi katika mfuko wa afya ya jamii (CHF) Halmashauri zinaelekezwa kuendelea kuhamasisha jamii umuhimu wa kuchangia mfuko. Mganga Mkuu wa Mkoa na Halmashauri wanaagizwa kuwa hadi kufikia Mwisho wa Mwaka wa Fedha 2017/2018 uchangiaji wa CHF uwe umefikia Walau asilimia 50.

12.   Wakurugenzi wote Tanzania Bara wahakikishe wanatambua na kujaza nafasi zote zilizowazi za uongozi katika serikali za vijiji na mitaa hadi kufikia Juni 2018. Aidha Mikoa iandae na kuwasilisha OR TAMISEMI Orodha ya nafasi wazi za viongozi katika ngazi hizi.

13.   Wakurugenzi wa Halmashauri Tanzania Bara kupitia wakaguzi wa ndani wa halmashauri wahakikishe kuwa wanafanya ukaguzi wa hesabu za kata, vijiji, vituo vya kutolea huduma ikiwemo vituo vya afya, zahanati na shule katika kila robo na kujadili katika vikao halali vya halmashauri kwakuwa takwa hili ni la kisheria chini ya sheria ya fedha ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa Sura 290 kuliko suala hili sasa hivi limeachwa kwenye mikutano mikuu ya vijiji ambavyo haifanyiki ipasavyo. Kamati za vituo vya kutolea huduma haziwasilishi taarifa hizo kwenye kata na vijiji.


14.   Mkoa wa Rukwa uhakikishe kuwa tunaendelea kutunza, kuhifadhi na kuendeleza ng’ombe wenye asili ya kifipa, ng’ombe hawa wana uwezo wa kustahimili magonjwa na uwezo mkubwa wa kushiriki kwenye nguvu kazi kwa maana ya shughuli za kilimo. Mikoa mingine lazima kufunga zaidi ya jozi “pear” moja lakini kwa huku jozi moja inatosha hivyo ni vizuri tukahakikisha kwamba ng’ombe hawa wenye asili ya kifipa tunwalinda kuwahifadhi na kuwaendeleza. 

RC Wangabo ashauri gereza la Mollo kujikita kwenye uzalishaji wa mbegu z...


Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo amelishauri gereza la kilimo la Mollo kuona umuhimu wa kujikita kwenye uzalishaji wa mbegu ili kuuza na gereza hilo kuweza kujiendesha na kupambana na changamoto mbalimbali zilizopo katika gereza hilo.

Amesema kuwa katika mikoa ya nyanda za juu kumekuwa na shida ya uuzwaji wa mbegu feki na kupelekea malalamikomengi toka kwa wananchi lakini kwa kutumia nguvu kazi iliyopo katika gereza hilo wanaweza kupata soko hilo kama watajikita kwenye uzalishaji huo.

“Tumekuwa tunahangaika mbegu hapa kwa mikoa ya Rukwa na Katavi, tunaweza tukajikita kwenye gereza hili na kuzalisha mbegu kwa wingi kwaajili ya matumizi ya mkoa mzima na majirani, hivyo ndio vitu vya kufikiria, tunaweza kuzalisha mazao lakini hata mbegu pia,” Alisema.

Mh. Wangabo Ameyasema hayo alipofanya ziara katika gereza hilo lililopo kata ya Mollo, Manispaa ya Sumbawanga ili kujionea shughuli za kilimo za gereza hilo ambalo kwa mwaka huu wa mavuno limepata magunia ya mahindi 4058 na hulisha magereza matatu ya mikoa ya Rukwa na Katavi.

Nae mkuu wa gereza hilo ACP John Mwamgunda amesema kuwa gereza linalima mazao ya mahindi ya mbegu nay a chakula kati ya ekari 350 hadi 400 na maharage hulimwa kati ya ekari 20 hadi 30 na bustani ya mboga kati ya ekari 2 hadi 3 na kuwa mpaka sasa wana ziada ya magunia ya mahindi ya chakula 3263 ambayo yanaweza kuhimili hadi msimu ujao wa mavuno.


“Pamoja na kuwa na maeneo hayo vitendea kazi bado ni vichache na baadhi vilivyopo vimechakaa, hivyo tunahitaji kuongezewa vitendea kazi,” Alimalizia.  

Monday, December 4, 2017

DC Nkasi asisitiza kufikishwa elimu ya UKIMWI kwenye vitongoji.

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi Mh. Said Mtanda ameisisitiza idara ya maendeleo ya jamii wanaoshughulikia usambazaji wa elimu ya Ukimwi katika Mkoa na Halmashauri kuhakikisha elimu ya UKIMWI inawafikia watu wa makundi yote hadi katika ngazi ya vitongoji.

Amesema kuwa wananchi wa vijijini ndio wenye kuihitajia zaidi elimu hiyo kuliko wa mjini ambapo kuna utitiri wa vyombo vya habari na ofisi nyingi zinazoshughulika na kutoa huduma hiyo kuliko vijijini ambapo upatikanaji wa taarifa na elimu hiyo ni changamoto.

“Niataendelea kuwasisitiza watu wa maendeleo ya jamii wakishirikiana na masirika mbalimbali yanayotoa elimu ya UKIMWI kuhakikisha kuwa wanawafikia wananchi wa vijijini, kwani hadi hii leo kuna watu huko vijijini hawajui matumizi ya kondomu na matokeo yake kondomu hiyo moja inatumika zaidi ya mara mbili, mtu anifua na kuitumia tena,” Mh. Mtanda alisisitiza

Ameyasema hayo katika maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani yaliyofanyika Kimkoa katika Viwanja vya shule ya Msingi Ndua, Kizwite, Manispaa ya Sumbawanga aliyemuwakilisha mgeni rasmi wa maadhimisho hayo Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo.

Aidha amewatahadharisha wananchi kuwa kupata UKIMWI haina maana kuwa ni marehemu mtarajiwa bali yeyote atakayeupata ugonjwa huo azingatie ushauri wa wataalamu na kufuata masharti ili aweze kuendelea kuishi na kusaidia kujenga taifa letu.

Kwa upande wake Deo Crispin Mlori aliyeishi na UKIMWI kwa miaka 27 amesema kuwa kwa kufuata masharti wamekuwa wakiishi vizuri yeye na mke wake ambao hadi hivi sasa wana watoto wanne wanaowasomesha kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu.

Awali akisoma risala afisa maendeleo ya jamii Mkoa Aziza Kaliatila amesema kuwa kiwango cha maambukizi kwa mkoa wa Rukwa ni asilimia 6.2, kiwango ambacho kipo juu ya maambukizi ya UKIMWI kitaifa.

“Jumla ya wananchi 308727 wamejitokeza kupima VVU ikiwa wanawake 167623 na wanaume 141104 kwa mwaka2016/2017. Waliokutwa na maambukizi ni 4620 Wanawake 2602 Wanaume 2018.” Aziza alifafanua.

Ameongeza kuwa Mkoa umekuwa ukifanya uhamasishaji wa mapambano dhidi ya UKIMWI kwa kutumia gari la sinema Jumla ya vijiji 89 na Kata 36 zimefikiwa kwa mwaka wa fedha 2016/2017.

“Mkoa pia umeendelea kutoa misaada ya kibinadamu kwa vikundi WAVIU vya 34 kwa gharama ya Shilingi 43,000,000 na watoto yatima wapatao 611 wamelipiwa  ada za shule jumla ya Shilingi 24,070,000.” Amesema.

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Mtanda 

Kikundi cha Ngomaza Asili cha Mama Chanji kilipokuwa kinatumbuiza katika maadhimisho ya Siku ya UKIMWI Duniani katika viwanja vya shule ya Msingi Ndua Kata ya Kizwite,  Wilayani Sumbawanga amabapo maadhimisho hayo yalifanyika Kimkoa. 

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Mtanda (katikati) akimsikiliza Mwakilishi wa Shirika la CEELS (Community Economic Empowerment and Legal Support) alipokuwa akitembelea mabanda yaliyohudhuria kwenye maadhimisho hayo. (Kushoto) Kaimu Mkurugenzi wa Manispaa ya Sumbawanga. 

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Mtanda (kushoto) akipewa vipeperushi mablimbali kutoka katika Shirika la PRO (Peace Relief Organization) miongoni mwa mashirika yaliyohudhuria kwenye maadhimisho hayo.  

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Mtanda (kushoto) akipokea maelezo kutoka katika kikundi cha umoja wa wanaoishi na Virusi vya UKIMWI. kulia ni miongoni mwa wanachama wa umoja huo. 

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Mtanda alipotembelea banda la Shirika la Bima ya Taifa (NHIF)

Mkuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Mtanda (katikati) akirudi meza kuu baada ya kumaliza kukagua mabanda yaliyohudhuria maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani kwa Mkoa wa Rukwa. 

Afisa maendeleo ya Jamii Mkoa Aziza Kaliatila akisoma risala mbele ya Mgeni rasmi Mh\kuu wa Wilaya ya Nkasi. Mh. Said Myanda. 

RC Wangabo achangia Milioni Moja kusaidia ujenzi wa kituo cha Afya cha Waislamu

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo amechangia shilingi milioni moja kwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania (BAKWATA) kusaidia ujenzi wa kituo cha afya cha Waislamu kinachoendelea kujengwa katika Tarafa ya Kirando, Kata ya Kirando Wilayani Nkasi.

Amesema kuwa Taasisi za kidini kwa muda mrefu zimekuwa zikisaidia juhudi za serikali katika kuhakikisha huduma muhimu zinawafikia wananchi jambo ambalo pia linasaidia utekelezaji wa Ilani ya chama tawala inayoongoza serikali hiyo.

“Naendelea kuzishukuru taasisi za kidini kwa kuisaidia serikali katika kuhakikisha huduma muhimu za kijamii zinawafikia wananchi kwani kwa uopande wa sekta ya Afya Mkoa una zahanati kumi, vituo vya afya vinane na Hospitali mbili zinazomilikiwa na taasisi za kidini na mmeniambia kuwa mnaendelea na ujenzi wa vituo viwili vya afya ambavyo vikikamilika vitaongeza upatikanaji wa huduma,” Alielezea Mh. Wangabo.

Ametoa mchango huo kuzindua harambee ya uchangiaji wa ujenzi wa kituo hicho cha Afya katika siku ya maadhimisho ya mazazi ya Mtume Muhammad (S.A.W) yaliyofanyika Kimkoa katika Kijiji cha Kabwe, Kata ya Kabwe Wilayani Nkasi ambapo Mgeni rasmi wa shughuli hiyo alikuwa Mh. Joachim Wangabo.

Pia aliwashukuru waumini hao kwa kuendelea kuiombea serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na rais Dk. John Pombe Joseph Magufuli pamoja na watendaji wote na kusisitiza kuendeleza maombi hayo ikiwemo na kuhubiri amani iliyopo ili nchi isonge mbele katika sekta zote.

Nae katibu wa BAKWATA Mkoa wa Rukwa Mohammed Khatibu alipokuwa akisoma risala mbele ya mgeni rasmi alisema kuwa Baraza hilo linahitaji kiasi cha shilingi 6,910,000 ili kuweza kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya ambacho kipo katika hatua ya upauaji.
MKuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (katikati) akimsikiliza kwa makini Shekhe Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Shekh. Rashid Akilimali. (kushoto) wakiwa pamoja na Shekhe Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Shekh Hassan Kiborwa katika maadhimisho ya mazazi ya Mtume Muhammad (S.A.W)

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akitoa nasaha katika maadhimisho ya Mazazi ya Mtume Muhammad yaliyofanyika kijiji cha Kabwe, Wilayani Nkasi. 

MKuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akiitikia dua ya kuliombea taifa na serikali ya awamu ya tano, Dua iliyosomwa na Shekhe Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Shekh Hassan Kiborwa katika maadhimisho ya mazazi ya Mtume Muhammad (S.A.W)


 MKuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kushoto) akiongozana na Jaji wa Mahakama Kuu kanda ya Sumbawanga Mh. Adam Mambi 

MKuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akipanda mti kuhamasisha upandaji miti kwa waisalamu na wanachi kwa ujumla hasa kipindi hiki cha mvua.


 MKuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo katika Picha ya pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini na serikali wa Mkoa wa Rukwa. 

MKuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akisalimiana na mhamasishaji wa upandaji miti mkoa wa rukwa chini ya asasi ya Rukwa Environment Youth Organization (REYO) Abdalla Rubega muda mfupi baada ya kupanda mti nje ya msikiti wa kijiji cha Kabwe, Wilayani Nkasi. 


“Tunaendelea na ujenzi wa kituo cha afya kilichopo kirando Nkasi ambacho kwa sasa kipo katika hatua ya kupauliwa na mahitaji yetu kwa sasa ni kupata bati za futi 8 bando 11 zenye thamani ya shilingi 2,970,000/= mbao za kenchi 500 zenye thamni ya shilingi 5,000,000/= fundi pamoja na misumari, thamani ya jumla ni shilingi 6,910,000/=” Alifafanua

Sunday, December 3, 2017

Waziri Tizeba aagiza wanaouza mbegu feki wafungiwe maduka yao

Waziri wa Kilimo Mh. Charles Tizeba ameiagiza Taasisi ya Uthibitishaji Rasmi wa Mbegu Tanzania (TOSCI) kufanya ukaguzi wa duka kwa duka kwenye maduka ya wafanyabiashara wa pembejeo ili kuwabaini wanaouza mbegu feki na na kuwafungia biashara zao ikibainika wanafanya hivyo.

Amesema kuwa kuwa suala la mbegu feki linawakatisha tamaa wakulima ambao wanategemea kilimo kwaajili ya kuendesha maisha yao na kuwa serikali ya awamu ya tano haitalivumilia jambo hilo na itaendelea kumtetea mkulima nae afaidike kwa kazi anayoifanya.

“Mkulima badala ya kupata gunia 15 hadi 20 anaambulia gunia tano na wananchi wengi hawana uwezo wa kugundua kwamba kinachomsababisha asivune ni mbegu feki, yeye atadhani labda ni hali ya hewa kumbe ni mwizi mmoja kwa tamaa zake amekwamisha maendeleo ya mkulima huyu,” Mh. Tizeba alisisitiza.

Ameyasema hayo alipotembelea shamba la msipazi lililopo katika Kijiji cha china, Wilayani Nkasi na kulalamikiwa na mmiliki wa shamba hilo Salum Sumry aliyeuziwa mbegu feki na Johanes Sanga mwenye duka linaloitwa Gadu Store na kumfungulia kesi mahakamani, kesi ambayo inaendelea hadi leo.

Mh. Tizeba amesema kuwa kesi hizo hazifai kuendeshwa na mkulima badala yake watu wa TOSCI wanatakiwa kuingilia kati ili kupambana na wauzaji hao wa mbegu feki ili kulimaliza tatizo hilo.

Aidha, Waziri Tizeba ameagiza watu wa udhibiti wa mbolea kushughulikia suala la bei elekezi katika mbolea kuhakikisha maduka yote ya pembejeo nchini wanabandika mabango ya bei elekezi za mbolea nje ya maduka yao ili kila mkulima na mnunuzi aweze kuelewa bei hizo na kuongeza kuwa bei hizo elekezi ni kwaajili ya mnunuzi wa mwisho kijijini na sio makao makuu ya Mkoa au Wilaya.

“Huu mzaha wa bei elekezi kuuzwa kwa jumla Mkoani au Wilayani likome, wafuatilie watu waweke matangazo kwenye maduka yao, kwamba bei za Mkoani na Wilayani sio zile zilizotangazwa za mkulima, hizo za mkulima ni kijijini ndipo ananunua ile bei iliyotangazwa na serikali, sio Namanyere kule anatakiwa kuuza chini yah apo,” Mh. Tizeba alifafanua.

Kwa upande wake kaimu Mkurugenzi Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania (TFRA) Lazaro Kitandu amefafanua kuwa mfumo ulioanzishwa na serikali wa ununuzi wa mbolea kwa pamoja unarahisisha upatikanaji wa mbolea nyingi kwa wakati mmoja na hivyo mbolea kuwa na bei ya chini.

“Mfumo huu unadhibiti ununuzi wa mbolea kutoka kwenye chanzo usafirishaji wake, gharama za bandari, gaharama za usafirishaji ndani ya nchi na ile faida anayotaka kuweka mfanyabiashara, kwahiyo hakuna tena nafasi kwa mfanyabiashara kujiongezea bei pasipokjuwa na uhalali, hakuna tena kumnyonya mkulima pasipo halali,” Kitandu alifafanua.

Waziri wa Kilimo Mh. Charles Tizeba (katikati) Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (Wa pili kushoto) Kaimu Mkurugenzi wa Mazao Wizara ya Kilimo Beatus Malema (wa kwanza Kushoto) Mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga Dk. Khalfan Haule (wa pili kulia) Kaimu Katibu Tawala Mkoa wa Rukwa David Kilonzo (wa Kwanza Kulia) katika picha ya pamoja. 

Waziri wa Kilimo Mh. Charles Tizeba (kaunda suti ya blu) akimsikiliza mmoja wa wakulima wa maharage katika kijiji cha Ilambila, Wilayani Kalambo akiwa na Naibu Waziri wa OR - TAMISEMI Mh. Josephat Kandege (kaunda suti nyeupe).

Waziri wa Kilimo Mh. Charles Tizeba (kushoto) akimuelekeza mmoja wa wakulima wa maharage katika kijiji cha Ilambila, Wilayani Kalambo (katikati)  akiwa na Naibu Waziri wa OR - TAMISEMI Mh. Josephat Kandege (kulia).


Waziri wa Kilimo Mh. Charles Tizeba (kulia) akimsikiliza mkurugenzi wa shamba la msipazi  Salum Sumry (kushoto) kati kati ni Mkuu wa Wilaya ya Nkasi Mh. Said Mtanda. 
Waziri wa Kilimo Mh. Charles Tizeba akitoa maelekezo.

Gari kwaajili ya Kilimo cha Kisasa lililopo katika Shamba la Msipazi, Wilayani Nkasi. Monday, November 27, 2017

Wafanyabishara Soko la Soweto washtaki Manispaa kwa RC Wangabo

Wanachi wa Soko la Sabato wamlilia RC Wangabo

RC Wangabo asikiliza kilio cha wafanyabiashara Soko la Sabasaba

RC Wangabo alipotembelea Soko la matola, Manispaa ya Sumbawanga

RC Wangabo atembelea Soko la Bariadi Chanji, Sumbawanga

RC Wangabo ameitaka Manispaa ya Sumbawanga kuboresha masoko

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo alipotembelea Soko la Soweto, kata ya Chanji Manispaa ya Sumbawanga katika ziara yake ya kutembelea masoko na kuongea na wafanyabiashara ili kujua changamoto zao.

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akinunua bidhaa alipotembelea Soko la Soweto, kata ya Chanji Manispaa ya Sumbawanga katika ziara yake ya kutembelea masoko na kuongea na wafanyabiashara ili kujua changamoto zao

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kushoto) akizungumza na wafanyabiashara wa soko la Matola katika Manispaa ya Sumbawanga katika ziara yake ya kutembelea masoko na kuongea na wafanyabiashara ili kujua changamoto zao.

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (wa tatu toka kushoto) akizungumza na wafanyabiashara wa samaki wa soko la Sabasaba katika Manispaa ya Sumbawanga katika ziara yake ya kutembelea masoko na kuongea na wafanyabiashara ili kujua changamoto zao

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kushoto) akizungumza na wafanyabiashara wa soko la OTC Kizwite katika Manispaa ya Sumbawanga katika ziara yake ya kutembelea masoko na kuongea na wafanyabiashara ili kujua changamoto zao.

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo ameitaka Manispaa ya Sumbawanga kuhakikisha wanaboresha mazingira ya masoko yaliyopo kwenye Manispaa hiyo ili wananchi waweze kupata huduma kwenye maeneo hayo bila ya kulazimika kufika katikati ya mji kupata huduma hiyo.

Amesema kuwa wakuu wa idara katika Manispaa hawanabudi kuhakikisha wanashuka kuwafuata wananchi na wafanyabiashara wa masoko hayo na kusikiliza kero zao na kuhakikisha wanaboresha miundombinu ya masoko hayo ikiwemo majengo, usafi wa mazingira na vyoo.

“Nimeambiwa changamoto nyingi sana na wafanyabiashara wa soko la sabasaba na wamekuwa wakifanya biashara zao kwenye mazingira machafu hali ambayo haizoeleki na haifai kuendelea kuwepo, hivyo manispaa lazima iweke kambi kusikiliza kero zao na kuzitatua, kwani lipo kwenye uwezo wao,” Mh. Wangabo alisisitiza.

Aidha, ameitaka manispaa hiyo kuhakikisha usalama wa biashara za wafanyabiashara hao unaimarika ili kupunguza malalamiko yao na kuongeza kuwa atahakikisha malalamiko hayo yanafanyiwa kazi haraka iwezekanavyo.

Akielezea changamoto za soko la sabasaba, Mwenyekiti wa soko hilo Feston Mwilema amesema kuwa changamoto kubwa ya soko hilo ni usalama na kuwa hakuna kituo cha polisi na wala hawana mgambo wa kulinda soko hilo, na kuomba kusafisihiwa mazingira kutokana na uchache wa vi faa vya kuzolea uchafu unaozalishwa katika soko hilo.

“Tumelazimika kuchimba shimo la muda la kutupia uchafu unaozalishwa na wauza samaki kutoka na kutokuwepo kwa shimo la kisasa, na tuna kontena moja badala ya matatu ambalo huzidiwa na soko kukosa uzio ni jambo linalotoa mwanya kwa vibaka kuendelea na wizi,” Alisema Mwilema.


Mh. Wangabo alitembelea masoko nane yaliyopo kwenye manispaa ya Sumbawanga na kubaini kuwa masoko mengi hayatumiki kwa kukosa miundombinu bora na usimamizi na hatimae wananchi kuanzisha masoko yasiyorasmi na kuhatarisha usalama wa bidhaa zao na usalama wa vyakula kutokana na kuvidandaza chini na kuhatarisha usalama wa wanunuzi. 

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo alipotembelea Soko la Soweto, kata ya Chanji Manispaa ya Sumbawanga katika ziara yake ya kutembelea masoko na kuongea na wafanyabiashara ili kujua changamoto zao.


Friday, November 17, 2017

RC Wangabo azihimiza Halmashauri kuongeza mashine za mapato kuongeza ukusanyaji

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo amezihimiza Halmashauri zote Mkoani humo kuhakikisha zinaongeza idadi ya mashine za EFD ili kuongeza ukusanyaji wa mapato yao katika halmashauri.

Amesema kuwa kwa mwaka wa fedha 2016/2017 Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga ilikisia kukusanya Shilingi bilioni 2.3 ambapo hadi sasa Wilaya imekusanya Shilingi bilioni 1.9 ikiwa ni ongezeko la asilimia 97 katika makusanyo ya ndani ya Halmashauri hiyo.

“Halmashauri Ziongeze hizo mashine, kama mnavyofahamu serikali hii inahimiza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kutumia mfumo wa Kielektroniki, wenyewe mmekuwa mashuhuda mmevuka kile kiwango mlichojiwekea na kupata ongezeko la asilimi 97 kama mlivyosoma kwenye taarifa yenu, mkiongeza mashine hizo zikafikia idadi inayotakiwa makusanyo ya ndani yatakuwa mengi zaidi,” Alieleza.
Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (juu ya meza) lipomkaribisha Kaimu Katibu tawala wa Mkoa Albinus Mgonya awatoe wasiwasi wananchi juu ya kuuza mazao yao nje ya nchi pamoja na suala la umemem vijijini, katika kata ya Mtowisa Wilayani Sumbawanga alipofanya mkutano wa hadhara kijitambulisha lakini pia aliwasihi wananchi hao kutunza vyanzo vya maji.  

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akitoa maagizo ya kuongezwa kwa mashine za EFD katika halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga ili iweze kuongeza mapato mara baada ya kusomewa taarifa ya halmashauri hiyo kabla ya kuanza ziara yake ya siku mbili kwenye halmashauri hiyo. 

Ameongeza kuwa makusanyo ya ndani yakiwa mengi zaidi itasababisha shughuli za kimaendeleo kufanyika kwa wingi zaidi, ikiwemo ujenzi wa vyumba vya madarasa, huku upungufu wa vyumba hivyo ukiwa ni 1399.

Ameyasema hayo baada ya kusomewa taarifa ya Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga katika Ziara yake ya siku mbili yenye lengo la kutembelea miradi mbalimbali, kujitambulisha kwa watumishi pamoja na kuongea na makundi mbalimbali ya wananchi katika halmashauri hiyo.

Kwa upande wake Mkurugenzi Mtendaji wa H/W ya Sumbawanga John Msemakweli amesema kuwa hadi sasa Halmashauri ina mashine za Kielektroniki 64 na uhitaji ni mashine 114 na kusababisha upungufu wa mashine 50 huku akiahidi kuzikamilisha ili kuweza kuongeza mapato ya Halmashauri hiyo.

“Tuna upungufu wa vyumba vya madarasa 1399 na hadi sasa kwa mpango wa kujenga vyumba vitatu kwa kila shule tuna vyumba 98 ambavyo vipo usawa wa linta na kwengine tunaendelea kuwahamasisha wananchi kuweza kuchangia katika ujenzi,” Alisema.

Nae Mh. Wangabo aliwaagiuza kuangalia upya mpango wao wa ujenzi wa madarasa hayo kwani itawachukua muda mrefu ikiwa watajenga madarasa 98 kwa mwaka. 

“Asiyetaka kupunguza mifugo yake ahame, hatutaki kupoteza Ziwa Rukwa,” RC Wangabo.

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo ameiagiza kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya inayoongozwa na Mwenyekiti wake Mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga kuhakikisha wanashirikiana na Halmashauri kupunguza idadi ya mifugo iliyopo kwenye halmashauri hiyo ili kudhibiti utunzaji wa vyanzo vya maji pamoja na hifadhi za misitu na kuliokoa ziwa Rukwa.

Amesema kuwa shughuli hizo za ufugaji karibu na vyanzo vya maji ndizo zinazopelekea kujaa kwa tope katika ziwa Rukwa, ziwa linaloasisi jina la Mkoa huo na kuongeza kuwa serikali haipo tayari kuona ziwa hilo likipotea na kusisitiza kuhifadhiwa kwa namna yoyote ile ikiwemo kupiga marufuku kufanbya shughuli za ufugaji kwenye vyanzo vya maji.

“Nashkuru kwamba zoezi la kupiga chapa linaendelea ila baada ya kumaliza zoezi hilo muanze kwenda boma kwa boma muhakikishe kwamba animal Unit “idadi ya mfugo kwa eneo” inazingatiwa, mtu ashauriwe kupunguza mifugo yake au ahame akatafute mahali pengine, kwasababu hatuwezi kujaza mifugo kwenye bonde la ziwa Rukwa halafu ziwa likafutika, serikali haitakubali.” Alibainisha.

Ameyasema hayo baada ya kusomewa taarifa ya Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga katika Ziara yake ya siku mbili yenye lengo la kutembelea miradi mbalimbali, kujitambulisha kwa watumishi pamoja na kuongea na makundi mbalimbali ya wananchi katika halmashauri hiyo.

Katika taarifa hiyo ilionesha kuwa idadi ya wanyama iliyopo katika bonde hilo ni 143,346 huku idadi inayotakiwa ni 36,666 huku ikionesha kuongezeka mara tatu zaidi ya mahitaji ya uwepo wa Wanyama hao katika bonde hilo.

Katika kulisisitiza hilo Mh. Wangabo amewatahadharisha wananchi kufuga kisasa kwa kuwa na mifugo michache yenye kuleta tija huku ikizingati uhitaji wa ardhi kwaajili ya kilimo na shughuli nyingine za kibinaadamu.

Kwa upande wake Mwenyekiti wa skimu ya umwagiliaji Kijiji cha Ng’ongo, kata ya Mtowisa Wilayani Sumbawanga, Justin Amon amesema kuwa wafugaji wamekuwa wengi katika bonde hilo hasa katika skimu yao hiyo na kuwasababishia hasara pale wanapopeleka mifugo yao kwaajili ya malisho.


“Kama taarifa ilivyosomwa wafugaji wapo wengi ambao wamegeuza eneo hili kuwa sehemu ya machungio, tunapojaribu kuwafuatilia wanatushishia na mawe, fimbo, sime na mapanga na wapo tayari kupambana kwa lolote litakalotokea, na kesi zipo mahakamani lakini  tunaambiwa hatujakamilisha vigezo, hivyo tunashindwa na kushindwa kujua kwamba tunasaidiwaje na serikali yetu, wafugaji wanatunyanyasa sana,” Alisema. 
Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (juu ya meza) lipomkaribisha Kaimu Katibu tawala wa Mkoa Albinus Mgonya awatoe wasiwasi wananchi juu ya kuuza mazao yao nje ya nchi pamoja na suala la umemem vijijini, katika kata ya Mtowisa Wilayani Sumbawanga alipofanya mkutano wa hadhara kijitambulisha lakini pia aliwasihi wananchi hao kutunza vyanzo vya maji.  

Mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga Dk. Khalfan Haule akitoa maelezo ya Kumtambulisha Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo kwa wananchi wa kijiji cha kizumbi kata ya Laela, Wilayani Sumbawanga.

Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akiwatahadharisha wananchi wa kikijiji cha Kizumba Wilayani Sumbawanga kuhusu kuweka mpango wa chakula mashuleni  pamoja kutunza vyanzo vya maji.  

Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akiwatahadharisha wananchi wa kikijiji cha Zimbam, Bonde la Mtowisa Wilayani Sumbawanga kuhusu kutunza vyanzo vya maji katika Ziwa Rukwa. 

“Mshirikiane na SIDO kuwa na Viwanda 25 kwa kila Halmashauri hadi Disemba 2018,” RC Wangabo

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo ameziagiza halmashauri nne za mkoa huo kushirikiana na Shirika la viwanda vidogo nchini SIDO kuhakikisha wanakuwa na viwanda vipya 25 hadi kufikia Disemba mwaka 2018 ili kutimiza agizo la serikali la kuwa na viwanda 100 vipya kwa kila Mkoa.

Amesema kuwa SIDO ndio msaada mkubwa wa kuhakikisha kuwa ndoto hii inatimia kwani shirikia hilo limejaa wataalamu lakini pia hutoa mafunzo ya viwanda vidogo na vya kati kwa wajasiliamali hivyo hawana budi kuwa nao karibu.

“Serikali imekwishaagiza tuwe na viwanda 100 hadi kufikia Disemba mwaka 2018 na kwa mahisabu ya haraka mkoa una Halmashauri nne, 100 ukigawa kwa nne ni 25, kwahiyo hadi kufikia Disemba 2018 kila Halmashauri iwe na viwanda hivyo vipya, na msaada upo kuna SIDO hapo ambao wataalamu wamejaa na wanatoa mafunzo kila siku ya viwanda vidogo na vya kati watawasadidia na mimi nitalisismamia,” Alisema

Ameyasema hayo baada ya kupokea malalamiko ya diwani wa kata ya Mtowisa Mh. Edgar Malini. alipomkabidhi Mh. Wangabo Skafu iliyotengenezwa na kilichokuwa kiwanda cha nguo katika kata hiyo ambacho kilifungwa miaka zaidi ya 30 na kubaki majengo.

Mh. Edgar Malini alisema kuwa kiwanda hicho kilifunguliwa na Aliyekuwa Waziri Mkuu Mh. Rashid mfaume Kawawa lakini kwa sasa uzalishaji wake umekwama kwani pamba haipatikani kwenye maeneo yao na hivyo kuwa na mazingira magumu ya uzalishaji wa nguo katika kiwanda hicho.
Mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga Dk. Khalfan Haule akitoa maelezo ya Kumtambulisha Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo kwa wananchi wa kijiji cha Zimba kata ya Mtowisa, Wilayani Sumbawanga. wakati walipofika kwenye kijiji hicho kuona kiwanda cha kukamulia alizeti. 

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akisalimiana na Mzee Gabriel Joseph wakati wa kujitambulisha kwa wananchi wa kijiji cha Zimba Wilayani Sumbawanga.

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (wa tatu kutoka kulia) akiuliza swali kwa mhandisi wa maji wa Wilaya Patrick Ndimbo (wa kwanza kushoto) wakati walipotembelea mradi wa maji wa kutumia umeme wa jua mji mdogo Laela Wilayani Sumbawanga wenye thamani ya Shilingi Bilioni 1.8. 

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo akivishwa Skafu na Diwani wa Kata ya Mtowisa Mh. Edgar Malini, Skafu hiyo ni mabaki ya miongoni mwa skafu zilizokuwa zikitengenezwa na kiwanda cha nguo kilichokuwepo katika kata hiyo na hivi sasa kimebaki majengo tu.


Kwa sasa Mkoa wa Rukwa una jumla ya viwanda 950 huku kukiwa na kiwanda kikubwa kimoja, viwanda vya kati 2 na viwanda vidogo 947. 

RC Wangabo amezitaka kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya kukamata wazazi wa wanafunzi watoro.

Mkuu wa Mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo amezitaka kamati za Ulinzi na Usalama za Wilaya kwa kushirikiana na watendaji wa kata na vijiji kuwakamata wazazi wa wanafunzi watoro ili kukomesha utoro mashuleni nahatimae kuongeza kasi ya ufaulu katika Mkoa.

Amesema kuwa haiwezekani wanafunzi wawe watoro na wazazi wapo hawafanyi lolote ili kuhakikisha watoto wao wanapata elimu stahiki kwaajili ya maendeleo yao, kuongeza ufaulu katika mkoa na maendeleo ya Taifa kwa ujumla.

“Nimesikitika kwamba matokeo ya shule yenu sio mazuri hayaridhishi, kuna utoro wa reja reja na utoro wa kudumu, nimeshaagiza hatua kali zichukuliwe dhidi ya watoro lakini kamati ya ulinzi na usalama muendele mbali zaidi watoro wote wakamatwe hata wazazi pia wakamatwe, isiwe mtoto tu aliyetoroka, si ana wazazi wake, kamata mzazi mtoto peleka polisi wakajieleze vizuri,” Alisisitiza.

Ameyasema hayo alipotembelea Shule ya Sekondari ya Vuma iliyopo kata ya Mtowisa, Bonde la Ziwa Rukwa, Wilayani Sumbawanga kwa lengo la kujionea maendeleo ya wanafunzi hao katika ufaulu na changamoto zilizopo kwenye shule hiyo.

Aidha Mh. Wangabo amewasisitiza wanafunzi hao kuwa na maadili na nidhamu wawapo shuleni kwani kufanya hivyo kutawaongezea ufaulu na mafanikio katika maisha yao na kuongeza kuwa wanafunzi watukutu siku zote hawafanikiwi katika maisha yao na matokeo yake huishia mitaani.
Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kushoto) akisalimia waalimu na wanafunzi wa Shule ya msingi Mtindilo, Kata ya Laela Wilayani Sumbawanga, (kushoto kwake) Mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga Dk. Khalfan Haule.

Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kulia) akiongea na wanafunzi wa Shule ya Sekondari Vuma iliyopo kata ya Mtowisa Wilayani Sumbawanga, akiwatahadharisha na utoro na suala la mimba mashuleni wakati alipokwenda kuangalia maendeleo ya shule hiyo yenye kidato cha tano na sita kwa bonde zima la ziwa Rukwa. 

Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kulia) akiongea na wanafunzi wa Shule ya Sekondari Vuma iliyopo kata ya Mtowisa Wilayani Sumbawanga, akiwatahadharisha na utoro na suala la mimba mashuleni wakati alipokwenda kuangalia maendeleo ya shule hiyo yenye kidato cha tano na sita kwa bonde zima la ziwa Rukwa. 

Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mh. Joachim Wangabo (kushoto) akimkabidhi mti 
(haupo pichani) mwanafunzi wa kidato cha kwanza Shule ya Sekondari Vuma Kenani James muda mfupi baada ya kuupanda ili autunze hadi atakapomaliza kidato cha nnena kumsihi afanye vizuri kwqenye masomo yake

 Kwa upande wake Mwalimu Mkuu wa Shule hiyo Basilo Matondwa amesema kuwa wanafunzi wa eneo hilo huwa na utoro zaidi katika kipindi cha msimu wa kilimo na kusema kuwa chaguo la kwanza la wanafunzi hao ni kujipatia fedha halafu shule hufuata.


“Wanafunzi watatu watoro zadi ya siku 90 wamefukuzwa shule mwezi wa nane na bodi ya shule na wanafunzi 22 watoro wa leja leja majina yao yamepelekwa kwa mtendaji wa kata kuwashughulikia ili warejee tena darasani,” Alisema.